Risikobildet

Det har ikke vært dødsulykker med taubaner i Norge siden 1979.

Publisert: 26.08.2016   Endret: 25.06.2019

På slutten av 70-tallet døde fire personer i ulykker med skitrekk og skitau. I 1974 døde seks personer – og åtte personer ble alvorlig skadet – i ulykker med svevebaner. Se en oversikt over noen taubaneulykker i Norge nederst på siden.

Hvert år rapporterer eiere av taubaner uønskede hendelser til tilsynet. Innrapporterte personskader av både lettere og alvorligere art beskrives blant annet som brudd, klemskader, kutt, hjernerystelser, bevisstløshet, avrevet fot og skulder ut av ledd.

Definisjoner

Taubaneulykke: En uønsket eller plutselig hendelse eller en bestemt rekke slike hendelser som har skadelige følger som fører til død eller alvorlig personskade, betydelige materielle skader på eiendom eller på miljø, og alle andre lignende ulykker.

Alvorlig taubanehendelse: En uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha ført til en taubaneulykke.

Taubanehendelse: Enhver annen hendelse enn en ulykke, som har sammenheng med driften og som innvirker på driftssikkerheten.

Innrapporterte hendelser

Antall innrapporterte hendelser med tyngre taubaner, stolheiser, skitrekk og skitau i Norge:

Periode

Taubaneulykke

Alvorlig taubanehendelse
Taubanehendelse
2018 2 11 721
2017 0 14 20

1SJT har ingen grunn til å tro at den markante økningen skyldes at det reelt har skjedd langt flere hendelser i 2018 enn 2017. Økningen skyldes trolig økt grad av rapportering fra enkelte aktører i taubanebransjen.

Innrapporterte personskader

Periode

Mindre alvorlig personskade2

Alvorlig personskade3
2018 20 3
2017 15 0

2Mindre alvorlig personskade: Med mindre alvorlig personskade menes eksempelvis: brukket tann, arm- og beinbrudd, avrevet leddbånd, smerter i rygg, kutt som må sys.
3Alvorlig personskade: Med alvorlig personskade menes eksempelvis: alvorlig ryggskade, alvorlig hodeskade, åpne eller kompliserte brudd eller skader som åpenbart kan medføre varige mén.

Noen taubaneulykker i Norge

27. februar 2018, skitrekk – Ånstadblåheia: Drivhjulet til heisen i Ånstadblåheia skitrekk på Sortland falt ned og traff to personer. En av de skadde arbeidet i alpinanlegget, mens den andre var besøkende. Begge ble fraktet med ambulanse fra stedet og innlagt på sykehus. De ble utskrevet henholdsvis sju og to dager etter ulykken. 

31. januar 2011, totausbane  Hafjell: En byggekran som sto ved siden av totausbanen svingte mot banen. Løftewiren på kranen kom i kontakt med en kabin og forårsaket at kabinen løsnet eller ble revet av ståltauet. Kabinen falt cirka sju meter før den landet i en skråning. Den skled cirka ni meter før den stoppet på en skivei. I kabinen befant det seg en åtte år gammel gutt som ble fraktet til sykehuset på Lillehammer med lettere skader.

21. mars 1998, skitau – Vikvarvet: En seksåring ble hengende fast 20 meter etter skjerf på skitau. Anlegget stoppet da han brøt nødstoppsnoren. Nesten kvalt ble han liggende på sykehus i Trondheim over natten. Skitauet hadde ikke driftstillatelse.

12. august 1997, totausbane – Mågeli: En to år gammel jente kom bak en vogn og ble overkjørt idet den tomme vognen skulle kjøres opp. Kjører satt oppe på øvre stasjon med videoovervåkning av nedre stasjon. Den ene foten til jenta ble revet av.

30. november 1996, stolheis – Hovden: En klemme på en fireseters stolheis med faste klemmer hadde for lav holdekraft på bæretrekktauet. En stol med tre passasjerer rutsjet bakover. Ved sammenstøtet med neste stol kom tunge på klemmen til den rutsjende stolen under tilsvarende tunge på neste klemme og klemmen ble slått av bæretrekktauet. Stol med to passasjerer falt ned. Den rutsjende stolen rutsjet videre mot enda en stol med tre passasjerer og ble hengende fast der. Alle de fem passasjerene som befant seg i stolene som ble truffet, pådro seg skader.

19. mars 1994, stolheis – Voss: En stolklemme på en stolheis løsnet i et bratt parti. Stolen skled med stor fart inn i neste stol. To personer ble alvorlig skadet.

6. august 1990, totausbane – Tromsø (Storsteinen): Feil på posisjonsovervåkningen for kabinene. Kabinene med 24 passasjerer kjørte inn i bufferne med relativt stor hastighet. To personer ble lettere skadet.

13. april 1979, stolheis – Lillehammer: Strammetau for stolheis løsnet på vinsj, slik at stolheisen falt ned. Åtte personer ble skadet.

7. mars 1979, skitrekk – Oppdal: En person falt i trekktraseen, og gled bakover. Personen slo hodet mot en mast og døde av skadene.

8. januar 1979, skitau – Kristiansand: En gutt ble hengende fast etter skjerfet som følge av rotasjon av tau. Han døde av skadene.

4. april 1978, skitrekk – Skorgedalen: En kvinne falt i trekktraseen, gled bakover utenfor trekktraseen og slo hodet mot en stubbe. Hun døde av skadene.

28. januar 1978, stolheis – Geilo: Klemmer sviktet, og stol i stolheis gled bakover og kolliderte med de to neste stolene. Syv personer ble skadet.

4. januar 1977, skitau – Blakstadjordet: En gutt hektet skjerfet sitt fast i tauet som følge av taurotasjon. Han ble fraktet til sykehus, men døde senere av skadene.

6. september 1974, totausbane – Honningsvåg: Brudd i festebolter for bæretausko. Kabin med fire personer falt i bakken (fem meter). To personer døde. To personer ble skadet. Dette var ikke en offentlig bane, men en bane for Luftforsvaret.

17. juli 1974, kabinbane – Narvik (Fjellheisen): Brudd i mastefundament. Mast veltet og kabin med fem personer falt ned. To personer ble lettere skadet.

9. juli 1974, totausbane – Bergen (Ulriken): Kabin nummer to med åtte personer om bord var en meter fra toppen av Ulriken, da endefeste for trekktauet røk og kabinen falt ned. Fire personer døde, fire ble skadet.

Les mer om de ulike taubanene Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med.

Fant du det du lette etter?