Presentasjon om spesielle inspeksjoner

Se presentasjonen fra SJTs bransjemøte om spesielle inspeksjoner for taubane.

Publisert: 15.05.2019   Endret: 15.05.2019

Statens jernbanetilsyn arrangerte bransjemøte om spesielle inspeksjoner i Oslo 15. mai. Spesielle inspeksjoner skal være gjennomført innen 1. juli 2019. Kravet gjelder for baner som er godkjent etter regelverket som gjaldt før 03.05.2004, og godstaubaner. Baner godkjent etter dagens regelverk skal fortsatt følge leverandørens anvisninger for spesielle inspeksjoner.

Se presentasjonen om spesielle inspeksjoner.

Se også SJTs veileder om spesielle inspeksjoner.