Gebyrer for taubaner forklart

Slik beregner Statens jernbanetilsyn årsgebyr og saksbehandlingsgebyr for taubaner.

Publisert: 17.04.2018   Endret: 17.04.2018

Årsgebyr

Statens jernbanetilsyn (SJT) krever inn årsgebyr for taubaner med driftstillatelse. Årsgebyr skal betales for en taubane som har driftstillatelse per 1. januar, og faktureres virksomheten som hadde driftstillatelse for taubanen samme dato. Årsgebyret gjelder for perioden 1. januar til 31. desember.

Årsgebyret dekker SJTs kostnader til tilsyn med eksisterende taubaner, administrasjon, skadeundersøkelse, reisekostnader og andre felleskostnader.

Saksbehandlingsgebyr

SJT krever inn saksbehandlingsgebyr ved søknad om driftstillatelse, enten søknaden blir innvilget eller avslått. Saksbehandlingsgebyret tilsvarer to ganger årsgebyret.

Dersom en taubane flyttes, må virksomheten søke om ny driftstillatelse og betale et saksbehandlingsgebyr som tilsvarer to ganger årsgebyret.

Dersom en eksisterende taubane endres på en måte som gjør at virksomheten må søke om ny driftstillatelse, skal det betales et saksbehandlingsgebyr som tilsvarer årsgebyret.

Det er ikke mulig å gjøre unntak fra plikten til å betale gebyr. Ved tilbakekall eller innlevering av driftstillatelse refunderes ikke betalt årsgebyr.

Se priser for gebyr.