Årsgebyr og prisar

Det blir kravd inn ei årleg avgift til Statens jernbanetilsyn frå alle taubaner med driftsløyve.

Publisert: 10.08.2016   Endret: 09.01.2019

Årsgebyr 2019

Svevebaner
om ikkje anna følgjer av satsane nedanfor:

21 130,- 
Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter  9 650,- 
Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter 16 250,-
Godstaubaner 4 680,-
Skitrekk
om ikkje anna følgjer av satsane nedanfor:
11 320,-
Skitau 3 110,-
Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter 6 130,-
Kabelbane
om ikkje anna følgjer av satsen nedanfor:
21 130,-
Godstaubaner 4 680,-

For taubaner som ikkje passar nokre av kategoriane, settes årsgebyret etter taubanens lengde etter samme satsar som skitrekk.

Fant du det du lette etter?