Tilsynsrapportar

Statens jernbanetilsyn bruker systemrevisjonar og inspeksjonar for å føre systematisk tilsyn med verksemdene.

Publisert: 13.06.2016   Endret: 15.02.2019

Tilsynet bruker dette verkemiddelet for å få stadfesta at krava i jernbanelovgjevinga er oppfylte. Rapportane frå tilsyn (også tilsynsmøter, dokumenttilsyn og så vidare) er offentlege med unntak av rapportar frå tilsyn med sikring (security) som er unntekne offentlegheit.

Om verksemda har bytta namn gjennom åra, brukes berre det nye namnet i tabellen.

Nr. Virksomhet Tema Type tilsyn
2020-09 Go-Ahead Norge AS Sikkerhetsstyring Revisjon
2020-02 Bane NOR SF Leverandørstyring Revisjon
2019-16a Vy Gjøvikbanen AS Sikkerhetsstyring Revisjon
2019-15 Bane NOR SF Beredskap Revisjon
2019-12 Bane NOR SF Sidesporsdrift Dokumenttilsyn
2019-09 Bane NOR SF ASBO Revisjon
2019-06 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Revisjon
2019-05 Bane NOR SF Risikostyring Revisjon
2019-04 Grenland Rail AS Sikkerhetsstyring Revisjon
2019-03 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
2019-02 Flytoget AS Risikostyring Revisjon
2018-25 CargoNet AS Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
2018-19 Bane NOR SF Beredskap Revisjon
2018-16 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
2018-15 Bane NOR SF Risikostyring Dokumenttilsyn
2018-13 Bane NOR SF Anskaffelser Revisjon
2018-12 Bybanen AS Sikkerhetsstyring Revisjon
2018-11 Keolis Norge AS Sikkerhetsstyring Revisjon
2018-10 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
2018-09 Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsvirksomhet Revisjon
2018-08 Hector Rail AB Togframføring Inspeksjon
2018-07 Norsk jernbanemuseum Museumsvirksomhet Revisjon
2018-06b Green Cargo AB Risikostyring Revisjon
2018-05b NSB AS Vedlikehold Tilsyn
2018-04 Vest-Agdermuseet IKS Museumsvirksomhet Revisjon
2018-03 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Ledelsesmøte
2018-02 NSB AS Beredskap Revisjon
2018-01 Bane NOR SF Kommunikasjon Revisjon
2017-38 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Annet
2017-34 SJ AB Kjøretøy Operativ kontroll
2017-33 LKAB Malmtrafik AB Kjøretøy Operativ kontroll
2017-32 Grenland Rail AS Sikkerhetsstyring Revisjon
2017-29 Sporveien Trikken AS Risikostyring Revisjon
2017-28 Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen Museumsvirksomhet Revisjon
2017-27 Norsk Industriarbeidermuseum Museumsvirksomhet Revisjon
2017-26 Tågåkeriet i Bergslagen AB Risikostyring Ledelsesmøte
2017-23 Bane NOR SF ASBO Revisjon
2017-21 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
2017-20 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
2017-19 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
2017-18 Bane NOR SF Anskaffelser Tilsynsmøte
2017-17 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
2017-16 Bane NOR SF Risikostyring Tilsynsmøte
2017-15 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
2017-14 Bane NOR SF Anskaffelser Tilsynsmøte
2017-13 Bane NOR SF Beredskap Tilsynsmøte
2017-12 Bane NOR SF Anskaffelser Tilsynsmøte
2017-11 Bane NOR SF Sikkerhetsstyring Tilsynsmøte
2017-10 Bane NOR SF Risikostyring Revisjon
2017-09 Bane NOR SF

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2017-08 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen) Sikkerhetsstyring Revisjon
2017-04 NSB AS Beredskap/risikostyring Revisjon
2016-49 Bane NOR SF Kjøretøy Operativ kontroll
2016-48 Raillog AS Kjøretøy Operativ kontroll
2016-47 NSB Gjøvikbanen AS Kjøretøy Operativ kontroll
2016-46 NSB AS Kjøretøy Operativ kontroll
2016-45 Jernbaneverket Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2016-44 Hector Rail AB

Kjøretøy

Operativ kontroll

2016-43 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2016-40 Green Cargo AB Kjøretøy Operativ kontroll
2016-39 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2016-38 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2016-37 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2016-36 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2016-35 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2016-34 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Tilsynsmøte

2016-33 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2016-32 Grenland Rail AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2016-31 Green Cargo AB

Hensetting

Inspeksjon

2016-30 CargoNet AS

Hensetting

Inspeksjon

2016-28 Grenland Rail AS

Kjøretøy/kompetansestyring

Operativ kontroll

2016-27 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Revisjon

2016-25 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

2016-24 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

2016-23 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

2016-22 NSB AS

ASBO

Revisjon

2016-21 Keolis Norge AS Risikostyring/Avviksbehandling/Anskaffelser Revisjon
2016-20 Bybanen AS Risikostyring/Avviksbehandling/Anskaffelser Revisjon
2016-19 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2016-18 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2016-17 CargoNet AS

Kompetansestyring

Tilsynsmøte

2016-15 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2016-13 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2016-12 Jernbaneverket

Vedlikehold

Tilsynsmøte

2016-11 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2016-10 Jernbaneverket

Teknisk dokumentasjon

Tilsynsmøte

2016-09 NSB AS

Beredskap/Kompetansestyring

Revisjon

2016-08 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2016-06 Stiftelsen Buskerudmuseene

Museumsvirksomhet

Revisjon

2016-05 Norsk Jernbaneklubb Krøderbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2016-04 Jernbaneverket

Signalanlegg

Tilsynsmøte

2016-03 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2016-02 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2016-01 Grenland Rail AS

Togframføring

Inspeksjon

2015-48 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2015-47 CargoNet AS

Risikostyring/Strekningskompetanse

Tilsynsmøte

2015-46 Cargolink AS

Kompetansestyring

Inspeksjon

2015-45 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

2015-44 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2015-43 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2015-42 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2015-41 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Tilsynsmøte

2015-40 Cargolink AS

Risikostyring/Kompetansestyring

Revisjon

2015-39 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2015-38 TX Logistik AB

Kompetansestyring

Inspeksjon

2015-37 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2015-36 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2015-35 Norsk Industriarbeidermuseum

Museumsvirksomhet

Revisjon

2015-34 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2015-33 Akershusmuseet

Museumsvirksomhet

Revisjon

2015-32 TX Logistik AB

Skifting/lasting

Operativ kontroll

2015-31 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2015-30 TX Logistik AB

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-29 CargoNet AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-28 Hector Rail AB

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-27 NSB Gjøvikbanen AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-26 Flytoget AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-25 Cargolink AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-24 NSB AS

Kompetansestyring

Dokumenttilsyn

2015-23 Jernbaneverket

Anskaffelser

Revisjon

2015-21 Jernbaneverket

Forutsetninger gitt i tillatelser

Tilsynsmøte

2015-20 Grenland Rail AS

Lasting/Kompetansestyring

Operativ kontroll

2015-19 NSB Gjøvikbanen AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

2015-18 Jernbaneverket

Infrastruktur

Inspeksjon

2015-17 LKAB Malmtrafik AB

Kompetansestyring

Operativ kontroll

2015-16 Green Cargo AB

Kompetansestyring

Operativ kontroll

2015-15 Jernbaneverket

Kompetansestyring

Operativ kontroll

2015-14 SJ AB

Kompetansestyring

Operativ kontroll

2015-13 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2015-12 Flere virksomheter

Anskaffelser

Dokumenttilsyn

2015-11 Grenland Rail AS

Sikkerhetsstyring/Strekningskompetanse

Revisjon

2015-10 Jernbaneverket

Kjørevei

Tilsynsmøte

2015-09 Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2015-08 Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2015-07 Green Cargo AB

B-sertifikat/Strekningskompetanse/
Risikostyring

Revisjon

2015-06 Norsk jernbanemuseum

Museumsvirksomhet

Revisjon

2015-05 Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2015-04 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS

Avviksbehandling/
Forutsetninger gitt i tillatelser/
Anskaffelser/Beredskap

Revisjon

2015-03 NSB AS

Driftsoperativ ledelse

Revisjon

2015-02 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Vedlikehold/Forutsetninger gitt i tillatelser

Revisjon

2014-34 Jernbaneverket

Beredskap

Annet

2014-33 Green Cargo AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-32 Hector Rail AB

B-sertifikat/Strekningskompetanse/
Risikostyring

Revisjon

2014-31 CargoNet AS

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-30 TX Logistik AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-29 CargoNet AS

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-28 Cargolink AS

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-27 SJ AB

B-sertifikat/Strekningskompetanse/
Risikostyring

Revisjon

2014-26 Flere virksomheter

Strekningskompetanse

Dokumenttilsyn

2014-25 Flytoget AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

2014-23 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-21 TX Logistik AB

Kompetansestyring/Lasting

Operativ kontroll

2014-20 Jernbaneverket

Anskaffelser

Revisjon

2014-19 Jernbaneverket

Kompetansestyring

Operativ kontroll

2014-18 NSB AS

Kjøretøy/Risikostyring/Vedlikehold

Tilsynsmøte

2014-16 Cargolink AS

Kjøretøy/Sikkerhetsstyring/Vedlikehold

Revisjon

2014-15 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2014-14H Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2014-14G Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2014-14F Jernbaneverket

Risikostyring/Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2014-14E Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2014-14D Jernbaneverket

Anskaffelser

Tilsynsmøte

2014-14C Jernbaneverket

Risikostyring

Tilsynsmøte

2014-14B Jernbaneverket

Beredskap

Tilsynsmøte

2014-13 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Revisjon

2014-12 NSB AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

2014-10 CargoNet AS

Avviksbehandling/Risikostyring

Revisjon

2014-06 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

2014-04 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring/Beredskap/
Kompetansestyring

Revisjon

2014-03 Fjord1Partner

Risikostyring/Beredskap

Revisjon

2014-02 NSB AS

Avviksbehandling/Risikostyring

Revisjon

2014-01 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring/Kjøretøy/
Vedlikehold/Avviksbehandling

Revisjon

2013-34 NSB AS

Hensetting

Inspeksjon

2013-33 Cargolink AS

Hensetting

Inspeksjon

2013-32 Cargolink AS

Hensetting

Inspeksjon

2013-31 NSB AS

Passasjerrettigheter

Operativ kontroll

2013-30 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2013-29 NSB AS

Fulle tog

Tilsynsmøte

2013-28 TX Logistik AB

Togframføring

Operativ kontroll

2013-27 Akershusmuseet

Museumsvirksomhet

Revisjon

2013-26 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring/Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2013-24 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

2013-23 Sydvaranger Malmtransport AS

Risikostyring/Beredskap/Kjøretøy/
Vedlikehold/Anskaffelser

Revisjon

2013-22 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Strekningskompetanse

Revisjon

2013-21 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Revisjon

2013-20 Vest-Agdermuseet IKS

Museumsvirksomhet

Revisjon

2013-19 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2013-18 Flere virksomheter

Strekningskompetanse

Dokumenttilsyn

2013-17 Grenland Rail AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2013-16 Jernbaneverket

Anskaffelser

Revisjon

2013-15 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2013-13 Jernbaneverket

Sidesporsdrift

Revisjon

2013-12 Jernbaneverket

Risikostyring/Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

2013-11E Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Tilsynsmøte

2013-11C Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2013-11B Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2013-11A Jernbaneverket

Kompetansestyring

Tilsynsmøte

2013-10 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2013-09 Jernbaneverket

Kompetansestyring/Anskaffelser

Revisjon

2013-08 CargoNet AS

Skifting/Lasting

Revisjon

2013-07 ScandPower AS

Teknisk kontrollorgan

Revisjon

2013-06 LKAB Malmtrafik AB

Sikkerhetsstyring/Risikostyring/
Beredskap/Infrastruktur/Vedlikehold

Revisjon

2013-04 Bybanen AS

Infrastruktur

Revisjon

2013-03 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

2013-02 Hector Rail AB

Kompetansestyring/Togframføring/
Kjøretøy/Vedlikehold/Anskaffelser

Revisjon

2013-01 TX Logistik AB

Kompetansestyring/Togframføring/
Kjøretøy/Vedlikehold/Anskaffelser

Revisjon

2012-35 Flere virksomheter

Togframføring

Inspeksjon

2012-34 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tlsynsmøte

2012-33 LKAB Malmtrafik AB

B-sertifikat

Revisjon

2012-32 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-31 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-30 SINTEF IKT

Teknisk kontrollorgan

Revisjon

2012-29 Sporveien Trikken AS

Beredskap/Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2012-28 NSB AS

Passasjerrettigheter

Tilsynsmøte

2012-27 Sporveien T-banen AS

Beredskap/Anskaffelser

Revisjon

2012-26 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-25 Fjord1Partner

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-24 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-23 Borregaard AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-22 Oslo Havn KF

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-21 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2012-20 Green Cargo AB

Kompetansestyring/Togframføring

Revisjon

2012-19 Jernbaneverket

Togframføring

Tilsynsmøte

2012-18 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-16 Railcare Tåg AB

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-15 Tågåkeriet i Bergslagen AB

B-sertifikat

Revisjon

2012-14 Stiftelsen Buskerudmuseene

Museumsvirksomhet

Revisjon

2012-13 Flere virksomheter

Togframføring

Dokumenttilsyn

2012-12 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-11 Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2012-10 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-09 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-08 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-07 Bergens Elektriske Sporvei

Museumsvirksomhet

Revisjon

2012-06 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-05 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2012-04 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-03 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2012-02 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2012-01 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-25 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-24 Jernbaneverket

Opplæring

Inspeksjon

2011-23 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-22 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-21 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-20 TX Logistik AB

Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

2011-19 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-18 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-17 Jernbaneverket

Infrastruktur

Revisjon

2011-16 Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2011-15 Stiftelsen Rjukanbanen

Museumsvirksomhet

Dokumenttilsyn

2011-14 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-13 Flere virksomheter

Lasting

Inspeksjon

2011-12 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-11 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

2011-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-08 Jernbaneverket

Risikostyring/Beredskap

Revisjon

2011-07 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-06 Fjord1Partner

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-05 Jernbaneverket

Teknisk dokumentasjon

Revisjon

2011-04 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2011-03 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2011-02 Hector Rail AS

B-sertifikat

Inspeksjon

2011-01 Bybanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-20 Norsk Jernbaneklubb, Jernbaneverket

Museumsvirksomhet

Tilsynsmøte

2010-18 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

2010-17 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Dokumenttilsyn

2010-16 Green Cargo AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2010-15 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-14 Peterson Rail AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2010-13 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Inspeksjon

2010-12 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-11 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-10 Veolia Transport Bane AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-09 Jernbaneverket

Kjørevei

Inspeksjon

2010-08 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2010-07 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2010-06 Tågåkeriet i Bergslagen AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2010-05 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2010-04 CargoNet AS

SIkkerhetsstyring

Revisjon

2010-03oppfolging Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2010-03 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-02 Veolia Transport Bane AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2010-01 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-12 Baneservice AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2009-11oppfolging Railcare Tåg AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2009-11 Railcare Tåg AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2009-10 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-09 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-08 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-07 SJ AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2009-06 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-05 Peterson Rail AB

B-sertifikat

Inspeksjon

2009-04 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-03 Cargolink AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2009-02 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2009-01 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2008-09 Veolia Transport Bane AS

Kjørevei

Inspeksjon

2008-08 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2008-07 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2008-06 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2008-05 AS Valdresbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2008-04 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2008-03 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2008-02 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2008-01 NSB Gjøvikbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2007-11 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2007-10 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2007-09 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2007-08 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2007-07 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2007-06 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2007-05 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2007-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2007-03 GM-gruppen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2007-02 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2007-01 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-14 Hector Rail AB

B-sertifikat

Revisjon

2006-13 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2006-12 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-11 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-10 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-09 Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Revisjon

2006-08 Ofotbanen AS

Annet

Tilsynsmøte

2006-07 Jernbaneverket

Trafikkstyring

Revisjon

2006-06 Jernbaneverket

Infrastruktur

Revisjon

2006-05 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

2006-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-03 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-02 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2006-01 Tågåkeriet i Bergslagen AB

B-sertifikat

Revisjon

2005-18 Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Revisjon

2005-17 Green Cargo AB

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-16 CargoNet AS

Lasting

Revisjon

2005-15b CargoNet AS

Kommunikasjon

Revisjon

2005-15a Jernbaneverket

Kommunikasjon

Revisjon

2005-14 Tågåkeriet i Bergslagen AB

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-13 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-12 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-11 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-10 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-09 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-08 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-07b NSB AS

Togframføring

Revisjon

2005-07a Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

2005-06 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-05 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Inspeksjon

2005-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-03 Jernbaneverket

Infrastruktur/Vedlikehold

Inspeksjon

2005-02 Mantena AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2005-01 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-19 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-18 Sporveien Trikken AS

Togframføring

Revisjon

2004-17 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-16 Flytoget AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2004-15 Green Cargo AB

B-sertifikat

Revisjon

2004-14 Jernbaneverket

Infrastruktur

Tilsynsmøte

2004-13 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

2004-12 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

2004-11 Ofotbanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2004-10 Norsk Jernbaneklubb, Krøderbanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2004-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-08 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-07 Sporveien T-banen AS

Trafikkstyring

Revisjon

2004-06 Sporveien T-banen AS

Anskaffelser

Revisjon

2004-05 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-04 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2004-03 Flere virksomheter

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2004-02 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2004-01 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2003-21 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-20 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-19 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-18 GM-gruppen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2003-17 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2003-16 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-15 Jernbaneverket

Trafikkstyring

Revisjon

2003-14 Jernbaneverket

Risikostyring

Inspeksjon

2003-13 Flere virksomheter

Togframføring/Trafikkstyring

Revisjon

2003-12 CargoNet AS

Skifting

Inspeksjon

2003-11 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2003-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-08 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2003-07 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2003-06 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-05 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2003-04 SINTEF

DEBO

Revisjon

2003-03 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

2003-02 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2003-01 NSB AS

Anskaffelser

Revisjon

2002-20 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-19 Flere virksomheter

Togframføring/Trafikkstyring

Revisjon

2002-18 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-17 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-16 Flere virksomheter

Togframføring

Tilsynsmøte

2002-15 Jernbaneverket

Infrastruktur

Inspeksjon

2002-14 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-13 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2002-12 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2002-11 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2002-10 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-09 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-08 Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsvirksomhet

Revisjon

2002-07 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2002-06 NSB AS

Kompetansestyring

Revisjon

2002-05 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2002-04 Sporveien Trikken AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2002-03 Flere virksomheter

Trafikkstyring

Revisjon

2002-02 Jernbaneverket

Risikostyring

Inspeksjon

2002-01 Jernbaneverket

Risikostyring

Inspeksjon

2001-16 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2001-15 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2001-14 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2001-13 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

2001-12 Flere virksomheter

Av- og påstigning

Inspeksjon

2001-11 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2001-10 Jernbaneverket

Risikostyring

Revisjon

2001-09 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2001-08 Jernbaneverket

Infrastruktur/Trafikkstyring

Revisjon

2001-07 Sporveien Trikken AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2001-06 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2001-05 Flere virksomheter

Infrastruktur/Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2001-04 Sporveien T-banen AS

Trafikkstyring

Inspeksjon

2001-03 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2001-02 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2001-01 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2000-15 Flytoget AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2000-14 Flere virksomheter

Infrastruktur/Sikkerhetsstyring

Tilsynsmøte

2000-13 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2000-12 Jernbaneverket

Infrastruktur

Revisjon

2000-11 NSB Gardermobanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2000-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2000-09 Jernbaneverket

Beredskap

Revisjon

2000-08 Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen

Museumsvirksomhet

Revisjon

2000-07 Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2000-06 Vest-Agdermuseet IKS

Museumsvirksomhet

Revisjon

2000-05 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

2000-04 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2000-03 Jernbaneverket

Togframføring

Revisjon

2000-02 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

2000-01 NSB Gardermobanen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

1999-05 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1999-04 NSB AS

Lasting

Revisjon

1999-03 Jernbaneverket

Trafikkstyring

Revisjon

1999-02 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Revisjon

1999-01 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

1998-14 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Revisjon

1998-13 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-12 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-11 CargoNet AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-10 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-09 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-08 Jernbaneverket

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-07 Jernbaneverket

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

1998-06 Sporveien T-banen AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

1998-05 NSB AS

Kjøretøy

Revisjon

1998-04 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Revisjon

1998-03 NSB AS

Lasting

Revisjon

1998-02 NSB AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1998-01 Boreal Transport Midt-Norge AS (Gråkallbanen)

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1997-04 Sporveien Trikken AS/Sporveien T-banen AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1997-03 Malmtrafikk AS

Sikkerhetsstyring

Ledelsesmøte

1997-02 NSB AS

Togframføring

Revisjon

1997-01 NSB AS

Kjøretøy/Vedlikehold

Revisjon

Som det går fram av oversikta manglar det einskilde rapportnummer. Manglane skuldast at rapportnumra vert fastsette ved etablering av tilsynsprogrammet og at ikkje alle planlagte tilsyn vert gjennomførte, eller at det er rapportar frå sikringstilsyn.