Tredjeparts­verifisering

Tredjepartsverifisering innebærer at et uavhengig organ (tredjepart) vurderer og eventuelt godkjenner at komponenter og delsystemer for jernbane oppfyller krav i nasjonalt og internasjonalt regelverk.

Publisert: 29.09.2016   Endret: 27.08.2020

Jernbanevirksomheter må jevnlig kjøpe inn utstyr for å bytte ut deler eller oppgradere systemer. Leverandører av utstyr må kunne dokumentere at utstyret oppfyller en rekke nasjonale og internasjonale krav. Her kommer tredjepartsverifisering inn i bildet.

En virksomhet som utfører tredjepartsverifisering er et uavhengig organ som er utpekt av myndighetene i et EU/EØS-land eller akkreditert av et akkrediteringsorgan for å kunne utføre visse oppgaver beskrevet i EU-direktiver.

Ulike typer verifisering

AsBo (Assessment Body – assesserende enhet): Evaluerer om risikostyringsprosessen for en endring er utført i henhold til felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger (CSM RA). AsBo evaluerer også resultatet. Evalueringen munner ut i en sikkerhetsvurderingsrapport. I Norge er foreløpig bare Bane NOR godkjent av SJT som AsBo for interne prosjekter. Andre firmaer kan bli akkreditert av landets nasjonale akkrediteringsorgan og fungere i rollen som AsBo.

DeBo (Designated Body – utpekt organ): Verifiserer krav i nasjonalt jernbaneregelverk. Verifiseringen skal munne ut i en bekreftelse, gjerne et sertifikat. I Norge er SINTEF IKT, Lloyds Register Consulting – Energy AS, TÜV Rheinland Rail Certification B.V. og TÜV SÜD Danmark ApS utpekt som DeBo.

ISA (Independent Safety Assessor – assessor): Verifiserer at komponenter og delsystemer oppfyller krav i tråd med visse prosess- og elektrotekniske standarder (EN50126, EN50128 og EN50129). Evalueringen munner ut i en sikkerhetsvurderingsrapport.

NoBo (Notified Body – teknisk kontrollorgan): Verifiserer at komponenter og/eller delsystemer oppfyller krav i tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI). Verifiseringen munner ut i et sertifikat. I Norge er foreløpig SINTEF IKT og Lloyds Register Consulting – Energy AS utpekt som NoBo. Virksomheter står likevel fritt til å velge internasjonale NoBo-er. Søk i Nando-databasen etter NoBo-er.

Fant du det du lette etter?