Statistikk

SJT bruker statistikk systematisk til å planlegge risikobasert tilsyn.