Rapportering av jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse

Skjema for rapportering av uønskede hendelser.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 21.09.2016

Jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse rapporteres skriftlig senest 72 timer etter ulykke/alvorlig hendelse til henholdsvis Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens jernbanetilsyn (SJT). Jernbanehendelse rapporteres til SJT innen 8 dager, jmf. varslings- og rapporteringsforskriften.

Skjemaet er utarbeidet av SHT og SJT i fellesskap.

Hvis du klikker på informasjonsikonet (i) kommer det fram hjelpetekst for skjemafeltet.
Felter merket med (*) er obligatoriske å fylle ut. Her finner du mer utfyllende hjelp til skjemaet.

 

Logg inn for å fylle ut rapporteringsskjemaet. Obs! Skjemaet fungerer kun i Microsoft Internet Explorer. Nettlesere som Google Chrome og Mozilla Firefox vil ikke fungere.

Hvis du mangler passord kan du bestille nytt her.