Sikring og beredskap

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at jernbanevirksomheter har et tilfredsstillende nivå på beredskap og sikring som en del av sikkerhetsstyringssystemet.