Nasjonalt jernbanenett

Alle som jobber med jernbane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. Statens jernbanetilsyn arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk.

Lov/forskrift Kommentarer/veiledninger
Forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog Kommentarer til forskrift om helsekrav for operativt personell på jernbane og signaler på tog
Jernbaneloven  
Jernbaneundersøkelsesloven  
Infrastrukturregisterforskriften  

CSM RA-forskriften

Figuren som viser fremgangsmåten for risikovurderinger er tydeligere i den engelske versjonen (PDF-fil)

ERA Guide for the application of the CSM Regulation (PDF-fil)

ERA Collection of examples of risk assessments and of some possible tools supporting the CSM Regulation (PDF-fil)

Orienteringsbrev til virksomhetene om forskrift som trer i kraft 21. mai 2015 (PDF-fil)

CSM CST-forskriften  
CST-forskriften Les mer på ERAs nettsider
Modul-forskriften Les mer på ERAs nettsider
CSM-CA for sikkerhetsgodkjenning  
CSM-CA for sikkerhetssertifikat   Oversettelsen av vedlegg 3 punkt C4 er feil. Se heller den engelske versjonen (PDF-fil)

NVR-forskriften

ERAs Application Guide

Nasjonalt køyretøyregister (sNVR)

Part 9 NVR-forskriften
Part 10 NVR-forskriften
Part 11 NVR-forskriften
Part 12 NVR-forskriften
Part 13 NVR-forskriften

Forskrift om referansedokument for krav til kjøretøy på det nasjonale jernbanenettet ERA Application Guide
ERATV-forskriften  
Forskrift om typesamsvarserklæring  
ECM-forskriften ERA Certification of entities in charge of maintenance
Fråhaldspliktforskrifta Kommentarer til fråhaldspliktforskrifta
Førerforskriften

Søknadskjema for førerbevis

Attest for helseundersøkelse under førerforskriften

Kriterier for godkjenning av opplæringssenter osv (PDF-fil)

Modell for sertifikat etter førerforskriften

Modell for bekreftet kopi av sertifikat

   
Jernbaneforskriften  

Jernbaneinfrastrukturforskriften

Kommentarer til jernbaneinfrastrukturforskriften
Jernbanepassasjerrettighetsforskriften  
Kjøretøyforskriften

Aktuelle spørsmål og svar ved søknad om tillatelse til å ta i bruk kjøretøy

Veiledning til kjøretøyforskriften (PDF-fil)

Kjøretøytillatelse krever uavhengig vurdering

Lisensforskriften  
Overvåkingsforskriften  
Samtrafikkforskriften Kommentarer til samtrafikkforskriften
Sikkerhetsstyringsforskriften Kommentarer til sikkerhetsstyringsforskriften
Sikringsforskriften Kommentarer til sikringsforskriften
Jernbaneundersøkelsesforskriften Veiledning til jernbaneundersøkelsesforskriften 
Opplæringsforskriften Kommentarer til opplæringsforskriften 
Varslings- og rapporteringsforskriften Veiledning til varslings- og rapporteringsforskriften 
Transport av farlig gods – ADR/RID (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)
Jernbaneansvarsloven  
TSI OPE-forskriften
(TSI-drift og trafikkstyring på det nasjonale jernbanenettet)

ERA TSI Application Guide

ERA TSI application guide gjelder den forrige versjonen av TSI-en. En ny er under utarbeidelse.

TSI Application Guide. OPE TSI

Gjennomføringsplan TSI OPE
Nasjonal gjennomføringsplan i medhold av TSI OPE 2015/995/EU artikkel 3d nummer 2

Implementation Plan TSI OPE

TSI ENE-forskriften
(TSI for delsystemet «energi»)

TSI Application Guide ENE TSI 

Gjennomføringsplan TSI ENE
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Energi

TSI INF-forskriften 
(TSI-infrastruktur)

TSI Application Guide INF TSI 

Gjennomføringsplan TSI INF
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI Infrastruktur

TSI PRM-forskriften
(Tilgjengelighet for funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer)

TSI Application Guide PRM TSI

Gjennomføringsplan TSI PRM
Nasjonal gjennomføringsplan for TSI funksjonshemmede og bevegelseshemmede personer 

TSI LOC & PAS-forskriften
(TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk)

I henhold til artikkel 11 i forordning 2014/1301/EU vil det kunne være snevre tilfeller hvor de gamle TSI-ene fortsatt gjelder.

TSI-rullende materiell – høyhastighet (PDF-fil)

TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk (PDF-fil)

TSI Application guide LOC&PAS TSI

TSI WAG-forskriften
(TSI-rullende materiell – godsvogner på det nasjonale jernbanenettet)
TSI Application Guide WAG TSI
TSI SRT-forskriften
(TSI for sikkerhet i jernbanetunneler)
TSI Application Guide SRT TSI

TSI CCS-forskriften
(TSI-styring, kontroll og signal på jernbanenettet)

ERA TSI Application Guide CCS TSI  

Lovdata har feil vedlegg til rettsakten. Bruk inntil videre denne lenken.

TSI NOISE-forskriften 
(TSI for delsystemet «rullende materiell – støy»)
TSI Application Guide Noise TSI 
TSI TAP-forskriften 
(TSI om telematikkapplikasjoner for passasjertransport i det transeuropeiske jernbanesystemet)

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:

ERA technical document TAP TSI (PDF-fil)

 
TSI TAF-forskriften  
(TSI – telematikkapplikasjoner for godstransport)

ERA telematics applications for freight service

Denne veiledningen er relevant for både TSI TAP og TSI TAF:
ERA technical document TAP TSI
 (PDF-fil)

 
STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, mai 2017:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, Innledning

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 3

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 4

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 5

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.1, kapittel 8

STM General Technical Requirements 100200 E004 TR GRS, versjon 6.1  

STM (kompatibelt med ETCS-utrustning iht. baseline 3) 

Følgende dokument skal benyttes:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, nov. 2014:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 6.0, kapittel 8 (PDF-fil)

STM GRS TR GRS, versjon 6.0 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)  STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, nov. 2014:

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, Innledning (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 3 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 4 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 5 (PDF-fil)

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.2, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements 100200 E004,TR GRS version 5.2, okt. 2014 (PDF-fil)

 
STM (Specific Transmission Module)


Bruk av FRS versjon 5.1 vil kun resultere i en tidsbegrenset tillatelse for kjøretøy. Det forutsettes at det foreligger en forpliktende plan om oppgradering til FRS 6.1 ved bruk av FRS versjon 5.1.

STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, okt. 2009:
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, Innledning (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 3 (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 4 (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 5 (PDF-fil)
STM FRS BVS 544.65001, versjon 5.1, kapittel 8 (PDF-fil)

STM General Technical Requirements Specification: 100200 E004, versjon 5.1, okt. 2009
(PDF-fil)

Felles for alle STM-versjoner:

STM RAMS Requirements 100200 E003, version A, april 2008 (PDF-fil)

Veiledning i ATC-installasjoner i kjøretøy, dok. nr. 411-b2, version 01, april 2008 (PDF-fil)

 

Tilsynets regelverkshefte

Regelverkshefte oktober 2018.Statens jernbanetilsyn utgir heftet Utvalgte lover og forskrifter med kommentarer (PDF-fil) 1-2 ganger i året.

Last ned bind 1 for 2019.
Last ned bind 2 for 2019.

Bestill heftet i papirversjon. 290 kroner pr. eks.

Fant du det du lette etter?