Ny EU-portal for togtjenester

En ny, gratis nettportal viser infrastruktur, togstasjoner, serviceanlegg og mye mer for jernbane i Europa.

Publisert: 12.06.2019   Endret: 12.06.2019

Portalen er et kartbasert system som gir jernbanevirksomheter og andre interesserte oversikt over alle mulige serviceanlegg og fasiliteter på jernbanen i Europa. Avanserte søkekriterier gjør det mulig å finne detaljert informasjon basert på geografi eller ulike tjenester.

Hensikten med portalen er å gjøre det enklere å planlegge transport på tvers av landegrenser, ikke minst for kjøpere og selgere av godstjenester. Å bygge ned barrierer for å gjøre togtransport enklere å utføre og benytte er en vesentlig del av EUs ambisjoner for samferdsel. Videre ser EU-kommisjonen på portalen som et mulig verktøy for drivere av serviceanlegg til å oppfylle krav til publisering av informasjon om deres anlegg og tjenester som ytes der.

Gratis i bruk

Portalen er gratis å bruke og krever ingen registrering eller innlogging for å søke i. For drivere av serviceanlegg, og andre som har interesse av å publisere informasjon gjennom portalen, er det mulig å registrere seg for å, registrere nye anlegg, føye til eller endre informasjon i portalen.

Test portalen her.

EU-kommisjonens pressemelding om portalen.