Morgenmøte om veileder til førerforskriften

Statens jernbanetilsyns morgenmøte om veileder til førerforskriften skisserte landskapet for opplæring av lokførere i Jernbane-Norge – i dag og i morgen.

Publisert: 01.03.2017   Endret: 02.03.2017

Morgenmøte om veileder til førerforskriften 1. mars 2017. Foto: Terje Owrehagen @SJT

Morgenmøtet 1. mars presenterte forskjellene på regelverket, veilederen, nasjonal standard og fagskoleutdanning. Regelverk, i dette tilfellet førerforskriften, er juridisk forpliktende for virksomhetene. Veilederen og standarden er ikke juridisk forpliktende. Veilederen er ment som tydeliggjøring av regelverk, standarden er en mulig opplæringsmetode for virksomhetene. Nasjonal standard for opplæring av førere er tilgjengelig fra nettopp 1. mars.

Veileder publisert i år

Seniorrådgiver Bente Mjøs i Statens jernbanetilsyn (SJT) orienterte om den nye veilederen til førerforskriften. Den ble påbegynt våren 2016, fikk ekstra aktualitet under lokførerstreiken høsten 2016 og ble gitt ut i januar 2017.

Arbeidet med veilederen, og innspill fra bransjen, gjorde det klart for SJT at veilederen ville bli mer nyttig om den ble delt i fire deler – én del for hver av brukergruppene:

  • lokførere
  • leger, psykologer og bedriftshelsetjenester
  • virksomheter
  • opplæringssentre.

Veilederen skal gjøre det enklere for brukeren å finne fram til relevante krav og informasjon.

SJT har også arbeidet med utkast til endringer i førerforskriften. Utkastet skal etter planen bli sendt på høring om kort tid.

Nasjonal standard

Nasjonal standard for opplæring av førere er ment som en metode å anvende ved opplæring av førere til sertifikat. Nyheten om standarden ble presentert av Marianne Døhl i Jernbanedirektoratet, et organ som er nytt i den norske jernbanefamilien fra 2017.

Hensikten med en nasjonal standard er blant annet å skissere en kvalitetssikret utdanning og opplæring frem mot sertifikat. Jernbanedirektoratet har ansvar for å utarbeide og vedlikeholde den nasjonale standarden, men ikke ansvar for å følge opp i hvilken grad virksomhetene følger standarden.

Ny lokførerutdanning

Norsk jernbaneskole er blitt en del av Jernbanedirektoratet. Skolen ønsker å gjøre lokførerutdanningen mer tilpasset fremtidens jernbanesektor. I samråd med bransjen har fagskolestyret kommet fram til en utdanning som skal være kortere, mer tidsriktig og fleksibel. Alle lokførere som gjennomgår studiet skal få samme utdanning, uansett hvilket kjøretøy de skal betjene og virksomhet de skal arbeide for.

Presentasjoner (PDF-filer)

Bente Mjøs, rådgiver, SJT.Orientering om veilederen til førerforskriften
Bente Mjøs, seniorrådgiver, SJT

Marianne Døhl, Jernbanedirektoratet.Nasjonal standard og bransjeforening
Marianne Døhl, kompetansedirektør, Jernbanedirektoratet

Kai Erik Jensen, Norsk jernbaneskole.Prosjektet om revidert lokførerutdanning og NOKUT-søknad
Kai Erik Jensen, assisterende skolesjef, Norsk jernbaneskole

Kristoffer J. Eikeland, seniorrådgiver, SJT.Endringer i førerforskriften
Kristoffer J. Eikeland, seniorrådgiver, SJT