Morgenmøte om internasjonalt arbeid

Statens jernbanetilsyn og Jernbaneverket gjennomgikk sitt internasjonale arbeid under morgenmøte for virksomheter på det nasjonale jernbanenettet 1. desember.

Publisert: 02.12.2016   Endret: 05.12.2016

Deltakere på morgenmøte om internasjonalt arbeid. Foto: Terje OwrehagenI Europa harmoniseres regelverket innen jernbane. Regelverket for samtrafikk står sentralt, slik at det etableres et enhetlig jernbanesystem over landegrensene i Europa.

De enkelte lands behandling av søknader, tillatelser og klager skal også samordnes.

Hvordan jobber SJT internasjonalt? Hva er Norges posisjon? Hvordan kan virksomhetene aktivt påvirke?

Dette var noen av spørsmålene som ble besvart i morgenmøtet.

SJT fremmer norske interesser i europeisk regelverksutvikling. Tilsynet deltar i flere arbeidsgrupper under det europeiske jernbanebyrået (ERA) og i andre organisasjoner og nettverk.

– Vi prioriterer arbeid med betydning for sikkerhet og markedsforhold i Norge og der vi har størst mulighet for å påvirke, sa avdelingsdirektør Øystein Ravik i SJT under morgenmøtet. Han hadde også et budskap til jernbanebransjen om hvordan de bør bruke mulighetene internasjonalt:

  • Jernbanevirksomhetene har gode muligheter til å påvirke i en tidlig fase
  • Virksomhetene har stor påvirkning gjennom interesseorganisasjonene
  • Det er viktig å delta internasjonalt for å ivareta norske interesser.

Presentasjoner

Avdelingsdirektør Øystein Ravik. Foto: Terje OwrehagenHvordan arbeider SJT internasjonalt og hva er vårt mål?
Øystein Ravik, direktør, avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn, SJT

Johan L. Aase, Jernbaneverket. Foto: Terje OwrehagenHvordan arbeider Jernbaneverket internasjonalt?
Johan L. Aase, kvalitetssjef, prosjektstyringsstaben, Jernbaneverket

Liz Anette Stordahl, Teknologi og framføring. Foto: Terje Owrehagen

Harmonisering av NoBo-arbeidet
Liz Anette Stordahl, senioringeniør, avdeling for teknologi og framføring, SJT

Erik Eie, Teknologi og framføring. Foto: Terje OwrehagenTSI CCS/Focus group – styring, kontroll og signal
Erik Eie, senioringeniør, avdeling for teknologi og framføring, SJT

Katherine Hui, Sikkerhetsstyring og tilsyn. Foto: Terje OwrehagenCommon Occurrence Reporting – hva betyr det?
Katherine Hui, senioringeniør, avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn, SJT