Mangler hos ledelsen i sikkerhetsarbeidet

I enkelte jernbanevirksomheter benytter ikke ledelsen resultatet av sentrale risikoanalyser i beslutningsprosesser.

Publisert: 07.06.2019   Endret: 07.06.2019

Ledelsens engasjement var et prioritert tilsynstema for Statens jernbanetilsyn (SJT) også i 2018. I flere tilsyn er det konstatert at virksomhetene har en ledelse som er aktivt engasjert i arbeidet med sikkerhet og sikring. I noen få tilfeller er det derimot avdekket vesentlige mangler i ledelsens engasjement.

Ledelsen:

  • har ikke tilstrekkelig oversikt over resultatet av sentrale risikoanalyser
  • bruker ikke resultatet i beslutningsprosesser
  • gir ikke tilstrekkelig oppmerksomhet til å gjennomføre anbefalte tiltak

Overfladisk gjennomgang

SJT har sett eksempler på at ledelsen i for stor grad overlater til staben å gjennomføre for eksempel oppgaver innen:

  • risikostyring
  • etablering av årsprogram for interne revisjoner
  • oppfølging av viktige forbedringstiltak

Ledelsen har ofte en overfladisk gjennomgåelse av om styringssystemet er hensiktsmessig, og gjennomgåelsen er basert på et begrenset faktagrunnlag.

Les mer om tilsynsresultater i 2018.