Innføring av den fjerde jernbanepakken i EU

Om lag en tredjedel av EU-landene skal etter planen innføre den fjerde jernbanepakken 16. juni 2019.

Publisert: 07.02.2019   Endret: 01.03.2019

De fleste land skal etter planen innføre den tekniske pilaren i den fjerde jernbanepakken 16. juni 2020. Estland og Sveits skiller seg fra de andre landene, slik tabellen under forklarer. I oversikten fra EU-kommisjonen er Norges tilslutning omtalt som en «indikasjon». Det er Stortinget som eventuelt vedtar om Norge skal slutte seg til den fjerde jernbanepakken.

Se spørsmål og svar om EUs fjerde jernbanepakke.

Innføring Land
16. juni 2019 Bulgaria, Finland, Frankrike (Eurotunnelen 2020), Hellas, Italia, Nederland, Romania, Slovenia
16. juni 2020 Belgia, Danmark, Estland*, Irland, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Sverige, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike
Annet Sveits (to trinn: kjøretøytillatelser og sikkerhetssertifikat 16. juni 2019; resten 16. juni 2020), Norge

*Estland har en utsatt innføring til 16. desember 2019. Direktivene den fjerde jernbanepakken baserer seg på, åpner ikke for midlertidige frister, så utsettelsen vil gjelde til 16. juni 2020.

Se flere artikler om EUs fjerde jernbanepakke.