Godkjente leger og psykologer

Leger og psykologer i listen nedenfor har godkjenning fra Statens jernbanetilsyn for å gjennomføre medisinske eller yrkespsykologiske undersøkelser av førere på det nasjonale jernbanenettet.

Publisert: 02.09.2016   Endret: 15.10.2020

Førere kan selv velge en lege eller psykolog fra listen til å gjennomføre nødvendige undersøkelser for å oppfylle kravene til å inneha førerbevis. 

Leger

Godkjente leger kan gjennomføre følgende undersøkelser:

  • Undersøkelse av medisinsk skikkethet etter førerforskriften § 10 første ledd
  • Undersøkelse av yrkespsykologisk skikkethet etter førerforskriften § 10 annet ledd
  • Periodisk undersøkelse av medisinsk skikkethet etter førerforskriften § 11
  • Egnet tilleggsundersøkelse av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet etter førerforskriften § 12
Aglen, Henry Stamina Helse 55 20 75 80
Aakvik, Nils Arne Helse og sikkerhet / Synergi Helse 75 13 62 20
Aasen, Karianne  Bedriftshelsetjenesten Innlandet  61 27 92 00 
Altenau, Gro Klara Arsana 951 85 333
Alterhaug, Marte Stamina Helse, Helgeland 948 20 521
Andersen, Karl-Børre Narvik bedriftshelsetjeneste 769 69 096
Antic, Ruza Stamina Helse, Romerike 994 58 337
Baig, Varda Zahoor  Stamina Helse, Lillestrøm 40 00 17 09
Bartos, Helle Marie Wæraas Trondheim bedriftshelsetjeneste 73 84 82 70
Berger, Cathrine Stamina Helse 400 01 601
Berset, Trond Stamina Helse, Ullevål Stadion 23 11 58 50
Blum, Peter Unicare Helse Oslo 23 29 21 00
Boberg, Marianne Muri Stamina Helse, Ullevål Stadion 23 11 58 50
Borén, Håkon Kinck Vestre Viken HF, Bærum sykehus 67 80 94 00
Brar, Ramnit Kaur  Stamina / Hjelp 24, Lillestrøm 400 01 709
Brudal, Stein Vy Bedriftshelsetjenesten 23 62 10 00 / 
907 42 066
Bærø, Lene Hogner  Bedriftshelsen  33 13 75 00 /
479 28 730 
Chishti, Sarosh Synergi Helse 31 01 19 80
Dalen, Kari Merete  Bedriftshelsen  33 13 75 00 
Dahl-Paulsen, Anne-Karen Stamina Helse, Bergen 55 20 75 80
Eikene, Cecilie Blakstad Frisk HMS 402 81 121
Ekren, Sindre Stamina Helse, Bergen 55 20 75 80
Elle, Sigbjørn  M3 Helse  03313 
Ellingsen, Elise Strand Vy Bedriftshelsetjenesten 23 62 10 00
Ersland, Astrid Stamina Helse 55 20 75 80
Fiskå, Jakob Seth Synergi Helse 31 01 19 80
Fjeldstad, Silje Stamina Helse, Bryggeklinikken 23 11 58 50
Fløisbonn, Katrine Synergi Helse 994 29 271
Forsberg, Tomas Trygg1 / Ant HMS & Bedriftshelse AS 948 07 827
Furnes, Bjørnar Salis 400 04 430
Gilberg, Kristel Stamina Helse, Østfold 402 00 404
Gjerdalen, Njål  Synergi Helse 31 01 19 80 
Glenjen, Ingunn Karin Arsana 922 80 962
Goverud-Holm, Hedda Stamina Helse, Kongsberg 400 01 759
Gradeva, Gerdana Helse & Sikkerhet Mo i Rana  
Grivi, Ane-Cecilie Synergi Helse 31 01 19 80 /
911 10 561
Gulati, Sahil Stamina Helse, Bergen 920 64 805
Hammarstrøm, Bato Follo bedriftshelsetjeneste 954 61 042
Hammer, Natalia  Stamina Helse, Ullevål  400 01 709 
Handal, Eirik  Arsana / Synergi Helse  55 55 05 80 
Haug, Anne Stamina Helse, Bodø/Fauske 465 47 729
Heider, Ellen Christin  Synergi Helse  31 01 19 80 
Heimberg, Rolf  Vy Bedriftshelsetjenesten 23 62 10 00 
Henriksen, Tone Kolås Ringvoll Bedriftshelsetjeneste AS 934 52 033
Hermandrud, Anna AktiMed AS Norge, Trondheim 974 09 910
Hjelle, Kjersti Vy Bedriftshelsetjenesten 908 44 704
Holtet, Heidi Eliassen Narvik bedriftshelsetjeneste 76 96 90 90
Hultstedt, Thomas  Lege Thomas Hultstedt  954 32 723 
Høye, Kjetil  Synergi Helse / M3 Helse  03313 
Iversen, Anette  Synergi Helse  31 01 19 80 
Jankovic, Vladimir  Synergi Helse / Medco  51 71 52 70 
Johannessen, Hilde  Vy Bedriftshelsetjenesten Oslo  23 62 10 00 
Kaur, Diljar Stamina Helse, Drammen 482 00 788
Kersten, Birgitta  Stamina Helse, Kristiansand 941 34 922
Klemetsen, Trond Stamina Helse, Agder 481 59 779
Kristoffersen, Kathrine  Synergi Helse / Follo bedriftshelsetjeneste AS  64 94 18 21 
Kvenild, Kurt Ture  Synergi Helse  31 01 19 80 
Langeland, Morten Bedriftshelse 1 56 55 04 90
Leira, Håkon Lasse  Synergi Helse / Lade bedriftshelsetjeneste 73 89 78 80 
Lillefjære, Ida Høiberg Stamina Helse, Østfold 951 42 364 /
400 01 720
Lodding, Jeppe International SOS 951 42 364
Lundseng, Odd-Ivar Aktimed/Trygg1  
Løkkevik, Inger Johanne M3 Helse AS 451 51 929
Markussen, Bernt Olav  Synergi Helse / Hemis  75 50 66 70 
Martinsen, Tor Bertil Medica, Oslo 400 06 467
Meldahl, Rune Synergi Helse / Medco 51 71 52 70
Michaelsen, Kristine Reiestad M3 Helse AS  
Moss, Andrew David M3 Helse AS  
Muchtaha, Ahmed M. A. Bedriftshelsen AS, Porsgrunn 47 92 87 31
Møller, Rolf Stamina Helse, Vestfold 904 02 960
Møllerløkken, Ole Jakob Stamina Helse, Bergen 55 20 75 80
Nielsen, Grete Øyvor  Vy Bedriftshelsetjenesten Trondheim  23 62 10 00 
Nordahl, Henriette Stamina Helse, Vestfold/Telemark 35 56 65 00
Nossum, Sigrid Stamina Helse, Trondheim 400 01 601
Nysæther, Arne AktiMed Norge AS 974 09 910
Olsen, Johanne Hovland Bedriftshelsen / Trygg1 406 70 710
Opøien, Helge  M3 Helse AS, Hamar  03313 
Oskal, Kristin Bekkelund Stamina Helse, Innlandet 400 01 448
Pedersen, Martine Stamina Helse, Østfold 400 01 720
Prytz, Hanne Sandberg Sør-Troms HMS-tjeneste 77 01 86 80
Raunehaug, Annette International SOS 416 86 840
Reckert, Petra  Helse og sikkerhet AS  75 13 62 20 
Rehman, Saiqa Synergi Helse 310 11 980
Riaz, Syeda Ayesha International SOS 960 95 510
Rossebø, Helene Høyvik  Follo bedriftshelsetjeneste AS 64 94 18 21 
Roth, Steffen Din HMS AS steffen@dinhms.no
Roaas, Karianne Heier Stamina Helse, Østfold 400 01 720
Saini, Gagandeep Kaur Stamina Helse, Bergen 477 15 439
Seip Johnsen, Torstein  Vy Bedriftshelsetjenesten Kristiansand  23 62 13 85 
Smeby, Kristine  Glåmdal HMS / Synergi  62 88 85 00 
Solbakken, Margaret Wiik Stamina Helse 479 08 153
Sokol, Jerzey  Arsana / Synergi Helse 55 55 05 80 
Steen, Elin Stamina Helse, Agder 400 02 298
Strømholm, Tonje Bedriftshelsetjenesten Trondheim  73 89 78 80 
Sæther, Kjersti Oddvarsdatter  Synergi Helse / Sør-Troms HMS-tjeneste  77 01 86 80 
Søndergaard, Maren  Synergi Helse / Bedriftshelsen AS  33 13 75 00 
Talhaug, Kristine Stamina Helse, Bergen 55 20 75 80
Tautkute, Zivile Salutis 479 36 028
Tetlie, Andreas  Synergi Helse  31 01 19 80 
Torbjørnsen, Kari Stamina Helse 40 00 17 09
Thomassen, Elin Rydheim Salutis HMS AS 966 26 025
Thorstensen, Hans Petter Storm  Synergi Helse / Follo bedriftshelsetjeneste AS  64 94 18 21 
Torp, Laila M. Ringvoll bedriftshelsetjeneste 69 25 31 06
Tran, Hoang  Synergi Helse  31 01 19 80 
Vetlesen, Kristian Stamina Helse 400 03 304
Voisin, Louis T. Bedriftshelsen  
Vikestrand, Evelyn Synergi Helse, Ullevaal Stadion 31 01 19 80
Vaage, Kjell  Synergi Helse  31 01 19 80 
Wesolowska, Kamila Din HMS AS kamila@dinhms.no
 Yartys, Oksana Stamina Helse  02430 

Psykologer

Godkjente psykologer kan gjennomføre følgende undersøkelser:

  • Undersøkelse av yrkespsykologisk skikkethet etter førerforskriften § 10 annet ledd
  • Egnet tilleggsundersøkelse av medisinsk og yrkespsykologisk skikkethet etter førerforskriften § 12
Christiansen, Mathilde Synergi Helse 459 02 073
Hellebust, Marianne Synergi Helse, Drammen 31 01 19 80
Jonassen, Rune Oslo Met 958 57 981
Nguyen, Huan Vy Bedriftshelsetjenesten 22 62 10 00
Skjønsberg, Martin Synergi Helse 918 54 296
Vedi, Camilla Vy Bedriftshelsetjenesten 23 62 10 00
Øfsti, Linn Synergi Helse 975 92 641

Fant du det du lette etter?