Leger og psykologer

For å kunne gjennomføre medisinske undersøkelser må leger og psykologer ha en egen godkjenning fra Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 02.09.2016   Endret: 25.01.2017

Liste over godkjente leger og psykologer

Godkjente leger og psykologer

Vilkårene for å få slik godkjenning er at du må ha autorisasjon som lege. Du må også ha gjennomført en opplæring godkjent av Statens jernbanetilsyn.

Opplæring

Bedriftshelsetjenester tilknyttet en jernbanevirksomhet kan søke om godkjenning til å lære opp egne ansatte (leger og psykologer). Da stilles det krav til en opplæringsplan med både teoretisk og praktisk opplæring.

Send attest til tilsynet

For hver gjennomførte medisinske undersøkelse må det fylles ut en egen attest som sendes inn til Statens jernbanetilsyn, uavhengig av resultatet av undersøkelsen. Dette skal bekrefte for tilsynet at en fører oppfyller de medisinske kravene.

Send inn attest for gjennomført medisinsk undersøkelse.

Vurdering av medisinsk skikkethet

Du som lege gjør den endelige vurderingen av om en fører er medisinsk skikket eller ikke. Det er ingen unntaksmulighet for dem som ikke oppfyller kravene. Vurderingen er dermed funksjonell: Hvis forskriftens krav til funksjonalitet er oppfylt, kan føreren anses som skikket.

Enkelte sykdommer som ellers ville diskvalifisert føreren kan likevel tilsi at vedkommende er skikket. Dette er for eksempel hvis sykdommene holdes under kontroll ved hjelp av medisiner eller annet.

Godkjenning av helsepersonell

Godkjenning gis til den enkelte legen, men du kan godt være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste eller lignende. Kravet er at den enkelte undersøkelsen må utføres under oppsyn av en godkjent lege. Godkjenningen som lege er gyldig i fem år. For å opprettholde godkjenningen må det gjennomføres et visst antall undersøkelser i året.

Fant du det du lette etter?