Veileder om uønskede hendelser

Denne veilederen gir informasjon om kravet i forskrift om fornøyelsesinnretninger til rutiner for å registrere og følge opp uønskede hendelser i virksomheten (§ 2-10h).

Publisert: 24.07.2019   Endret: 24.07.2019

Veileder uønskede hendelser

Last ned veileder om uønskede hendelser med fornøyelsesinnretninger.