Rapportering av ulykker og hendelser

Skjema for rapportering av uønskede hendelser.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 29.08.2018

Virksomheter med fornøyelsesinnretninger skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn (SJT) om ulykke og alvorlig hendelse, slik det er beskrevet i forskrift om fornøyelsesinnretningerRapporten skal sendes SJT så snart som mulig og senest innen 72 timer. Hendelse skal rapporteres til SJT innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.

Skjema for rapportering (Internet Explorer)

Klikk her for å fylle ut rapporteringsskjemaet.

Obs! Skjemaet fungerer bare i Microsoft Internet Explorer. Nettlesere som Google Chrome og Mozilla Firefox vil ikke fungere.

Felter med en blå firkant bak feltet inneholder lister med valgmuligheter, der du velger det som passer best til å beskrive hendelsen du rapporterer. Via plusstegnet i listen klikker du seg nedover til det mest spesifikke nivået for hendelsen. Velg «Annet» dersom ingen av de andre valgene passer.

Skjema for rapportering (andre nettlesere)

Hvis du ikke kan bruke Microsoft Internet Explorer: Fyll ut dette rapporteringsskjemaet.

Varsling – muntlig eller via SMS

Politi som trenger å komme i kontakt med Statens jernbanetilsyn om en ulykke, kan sende SMS til Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør for Statens jernbanetilsyn, på telefonnummer 901 99 873.

Merk at virksomhetene har plikt til å rapportere skriftlig, se skjema over. Muntlig varsling – eller politiets varsling via SMS – erstatter ikke virksomhetenes plikt til skriftlig rapportering.

Statens jernbanetilsyn har taushetsplikt når virksomheter som driver fornøyelsesinnretninger varsler om feil og kritikkverdige forhold – på samme måte som innen jernbane og luftfart.

Fant du det du lette etter?