Ny tivolilov 1. juli 2017

Loven oppdateres til dagens forhold og krav til fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 23.05.2017   Endret: 23.05.2017

Den nye loven erstatter en lov fra 1991. Begrunnelsen for ny lov er at flere av dagens lovbestemmelser er utdatert. Den nye loven vil tilpasse reglene til dagens forhold og krav til fornøyelsesinnretninger. Nåværende tivolilov ble gitt som en midlertidig lov i påvente av at den skulle samordnes med regelverket for taubaner.

Tivoliloven vil bidra til å styrke sikkerheten på norske fornøyelsesinnretninger med nye og klarere bestemmelser om blant annet varsling og rapportering ved ulykker og hendelser. Den nye tivoliloven vil også legge grunnlag for en mer risikobasert tilsynsmetodikk og gi Statens jernbanetilsyn (SJT) flere tilsynsvirkemidler. En ny tivoliforskrift vil fastsettes med hjemmel i den nye tivoliloven.

Les mer om nytt regelverk for fornøyelsesinnretninger.