Gebyrer for fornøyelsesinnretninger forklart

Slik beregner Statens jernbanetilsyn årsgebyr og saksbehandlingsgebyr for fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 17.04.2018   Endret: 17.04.2018

Årsgebyr

Statens jernbanetilsyn (SJT) krever inn årsgebyr for fornøyelsesinnretninger med driftstillatelse. Årsgebyr skal betales for en innretning som har driftstillatelse per 1. januar, og faktureres virksomheten som hadde driftstillatelse for innretningen samme dato. Årsgebyret gjelder for perioden 1. januar til 31. desember.
Årsgebyret dekker SJTs kostnader til tilsyn med eksisterende fornøyelsesinnretninger, administrasjon, skadeundersøkelse, reisekostnader og andre felleskostnader.

Saksbehandlingsgebyr

SJT krever inn saksbehandlingsgebyr ved søknad om driftstillatelse, enten søknaden blir innvilget eller avslått. Saksbehandlingsgebyret tilsvarer to ganger årsgebyret.

Dersom faste fornøyelsesinnretninger flyttes, må virksomheten søke om ny driftstillatelse og betale et saksbehandlingsgebyr som tilsvarer to ganger årsgebyret.

Dersom en eksisterende fornøyelsesinnretning endres på en måte som gjør at det må søkes om ny driftstillatelse, skal det betales et saksbehandlingsgebyr som tilsvarer årsgebyret.

Det er ikke mulig å gjøre unntak fra plikten til å betale gebyr. Ved tilbakekall eller innlevering av driftstillatelse refunderes ikke betalt årsgebyr.

Se priser for gebyr.