Fornøyelsesinnretninger skal verifiseres

SJT skal verifisere om innretninger med tidsbegrenset driftstillatelse kan gis løpende driftstillatelse.

Publisert: 23.09.2019   Endret: 23.09.2019

En større andel av fornøyelsesinnretningene Statens jernbanetilsyn (SJT) fører tilsyn med, har tidsbegrenset driftstillatelse. Det vil si at tillatelsen er gitt i henhold til tidligere regelverk – før forskrift om fornøyelsesinnretninger trådte i kraft 1. juli 2017. I høst vil SJT starte arbeidet med å verifisere at innretningene med tidsbegrenset driftstillatelse fyller dagens forskriftskrav og kan få løpende driftstillatelse. Arbeidet med verifisering omfatter i overkant av 600 fornøyelsesinnretninger.

Virksomhetene kontaktes

Virksomheter med tidsbegrenset driftstillatelse for én eller flere fornøyelsesinnretninger vil bli kontaktet av SJT under prosessen med verifisering. SJT vil innhente dokumentasjon for de ulike innretningstypene etter tur. Det vil si at virksomheter med ulike typer innretninger kan bli kontaktet flere ganger. Virksomhetene kan komme til å måtte sende inn dokumentasjon selv om slik informasjon er sendt inn tidligere. Dette er fordi SJT vil forsikre seg om at dokumentasjonen er mest mulig oppdatert.

Mulige endringer

Verifikasjonen vil kunne føre til endringer for virksomhetene. Hvis SJT vurderer at kravene i lov og forskrift er oppfylt, vil innretningen som er verifisert få løpende driftstillatelse. Om SJT derimot finner at regelverkets krav ikke er oppfylt, vil gjeldende driftstillatelse tilbakekalles. Gjennomgang av teknisk dokumentasjon kan også avdekke at en innretning er plassert i feil gebyrklasse. Virksomheten vil i så fall bli varslet om dette.

I løpet av 2020

SJT har som mål å være ferdig med verifiseringsarbeidet i løpet av 2020. Virksomhetene vil kunne drive som før mens SJT verifiserer innretningene, og må heller ikke betale saksbehandlingsgebyr for arbeidet.