Færre ulykker i fornøyelsesinnretninger

Det ble innrapportert færre uønskede hendelser i Norges 900 tivoli- og fornøyelsesinnretninger i 2016, viser sikkerhetsrapport fra Statens jernbanetilsyn. Høydeparker/zipliner og innendørs gokartbaner meldte om flest alvorlige hendelser.

Publisert: 03.07.2017   Endret: 03.07.2017

Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn, i Hunderfossen Familiepark.Les hele sikkerhetsrapporten for 2016.

– Sikkerhetsnivået ved fornøyelsesinnretninger i Norge er godt, men det er likevel viktig å kontinuerlig sikre at driftsrutiner, kompetanse og de tekniske anleggene er slik at ulykker og uønskede hendelser unngås, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med 740 virksomheter innen tog, trikk, T-bane, taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Innendørs gokart

Korrigert for antall registrerte fornøyelsesinnretninger, har innendørs gokartbaner høyest antall middels alvorlige og alvorlige ulykker siste fem år. De fleste ulykkene skjer på gokartbaner utenfor fornøyelsesparker. 

– Noen gokartbaner har tidtaking på hver runde, noe som legger opp til konkurranse mellom førerne. Det kan være lett å bli revet med på grunn av konkurranseelementet, og dermed ikke klare å bedømme fart og avstand godt nok, sier Reiersøl-Johnsen.

Han understreker at personell på gokartbaner må stanse førere på et tidlig tidspunkt – dersom førere ikke følger instrukser.

Høydeparker/zipliner

Høydeparker/zipliner er den type innretning som øker mest i Norge. Det er cirka 70 høydeparker i Norge i dag.

Ansatt ved Hunderfossen og direktør i Statens jernbanetilsyn i høydepark.Hunderfossen Familiepark demonstrerer nytt system for sikringskarabiner for Statens jernbanetilsyn.

Høydeparker/zipliner er nest øverst i ulykkesstatistikken siste fem år – sett opp mot antall innretninger som finnes. I fjor ble det meldt inn åtte middels alvorlig ulykker i høydeparker/zipliner. Mange av skadene skjedde ved landing på endestasjon, og resulterte i brudd i lår, ankel, ribben og fingre. 

Statens jernbanetilsyn har følgende råd til publikum i høydeparker/zipliner:

  • Ikke ta de tøffeste løypene først, men begynn med en lett løype
  • Kjenn din egen begrensning. Ta pause når du begynner å bli sliten
  • Minst én sikringskarabin skal alltid være festet i sikkerhetsvaieren ved klatring i klatrepark
  • Når du kjører i en zipline, bøy knær og albuer ved landing på plattformen. Ikke ta deg for – selv når farten er høy.

Tilsyn

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med at de som driver klatreparker/zipliner, gokart og andre innretninger har gode driftsrutiner, god kompetanse og at de gir god opplæring. Personalet skal ikke bare kontrollere hjelm og seletøy, men også forsikre seg om at publikum har forstått prinsippene. Personalet skal også være opplært og trent i redning og førstehjelp.

Nytt regelverk for fornøyelsesinnretninger trådde i kraft 1. juli 2017.