Fornøyelsesinnretning

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med cirka 850 fornøyelsesinnretninger. Her finner du relevant regelverk og veiledning.