Avdelingene

Ansvarsområde for avdelingene i Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 11.05.2016   Endret: 15.06.2020

    Erik Ø. Reiersøl-Johnsen. Foto: Nadia Frantsen    
    Erik Ø. 
Reiersøl- 
Johnsen,
direktør
   

 

Karianne Brønlund. Foto: Nadia Frantsen Kristoffer J. Eikeland. Foto: Terje Owrehagen Øystein Ravik Foto: Nadia Frantsen Mona Ljunggren. Foto: Terje Owrehagen Alejandro T. Saldivar. Foto: Terje Owrehagen
Janne Brenne,
direktør
Regelverk
og internasjonalt
Kristoffer J.
Eikeland,
direktør
Tillatelser
Øystein
Ravik,
direktør
Tilsyn
Mona
Ljunggren,
direktør
Markeds-
overvåking
Alejandro T.
Saldivar
,

direktør
Styring og
fellestjenester

 

 

Direktør

Direktøren utøver den daglige ledelsen av Statens jernbanetilsyn. Kongen utnevner direktøren etter innstilling fra samferdselsministeren. Direktøren sørger for at arbeidet skjer i samsvar med instruks fra Samferdselsdepartementet og planene for tilsynet.

Regelverk og internasjonalt

 • Regelverk – utvikling og koordinering
 • Utredninger
 • Internasjonalt arbeid:
  • EØS – koordinering av det internasjonale arbeidet
  • Innhenting og formidling
 • Veiledningsmetodikk
 • Ekstern kommunikasjon
 • Veiledning

Tillatelser

 • Fornøyelsesinnretninger
 • Kjøretøy
 • Taubane
 • Infrastruktur
 • Lisenser
 • Sikkerhetssertifikater (ERA)
 • Ekspertgrupper ERA
 • Operativ sikkerhet
 • Førerbevis
 • Driftsledersertifikater
 • Leger, psykologer, sensorer og opplæringssentre
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning

Tilsyn

 • Sikring
 • Tilsynsaktiviteter
 • Risikoanalyser
 • Hendelser og oppfølging av rapporter fra Statens havarikommisjon for transport
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning

Markedsovervåking

 • Klagebehandling
 • Tilsyn
 • Markedsanalyse
 • EØS
 • Regelverksutvikling
 • Regelverksforvaltning
 • Veiledning 

Styring og fellestjenester

 • Virksomhetsstyring
 • Strategi
 • Analyse
 • Økonomi/lønn
 • Anskaffelser
 • IT
 • Registre
 • Arkiv
 • Digitalisering
 • HR
 • HMS
 • Service
 • Intern kommunikasjon