Ansatte i Statens jernbanetilsyn

Finn navn, telefonnummer og arbeidsoppgavene til ansatte i Statens jernbanetilsyn (SJT) i Oslo og Trondheim.

Navn Tittel Avdeling Direktenummer
Alejandro Saldivar Avdelingsdirektør Styring og fellestjenester 22995955
Anne-Kristin Iversen Seniorsekretær Styring og fellestjenester 22995914
Are Underdal Jansen Arkivleder Styring og fellestjenester 22995947
Arild Bruun Seniorrådgiver Tilsyn 22995932
Bente Furunes Seniorsekretær Tillatelser 73604033
Bjørnar Monsø Senioringeniør Tilsyn 73604032
Bogdan Popa Senioringeniør Tillatelser 22995917
Camilla Høgden Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 73604034
Cecilie Hollevik Valderhaug Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22995916
Elisabeth Sand Gimming Rådgiver Markedsovervåking 22995922
Ellen Kjeld Johnsen Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22995944
Emma Margrethe Strutz Rådgiver Styring og fellestjenester 22995950
Erik Eie Senioringeniør Tillatelser 22995925
Erik Reiersøl-Johnsen Direktør - 22995901
Eskil Lorås Senioringeniør Tilsyn 73604025
Geir Hagbø Senioringeniør Tillatelser 22995946
Geir Martin Jensen Senioringeniør Tillatelser 73604021
Geir-Rune Samstad Senioringeniør Tilsyn 22995928
Gunhild Birkeland Senioringeniør Tillatelser 22995937
Hanne Helmersen Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 22995930
Harald Hilton Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22995924
Heidi Kristine Toft Senioringeniør Tillatelser 22995908
Ida Valen Rukke Seniorrådgiver Tilsyn 22995940
Ilsabé Bauer Senioringeniør Tilsyn 22995953
Ine Ancher Grøn Senioringeniør Tilsyn 22995919
Ingjerd Kirstine Dahl Førstekonsulent Markedsovervåking 22995964
Ingrid Eline Stranna Tvetene Rådgiver Styring og fellestjenester 22995909
Ingrid Knudsen Nøkland Rådgiver Styring og fellestjenester 22995920
Ingunn Diex Rognes Seniorrådgiver Tillatelser 22995931
Jan Bøen Sjefingeniør Tilsyn 73604022
Janne Brenne Avdelingsdirektør Regelverk og internasjonalt 73604028
Jan-Petri Bengtsson Senioringeniør Tillatelser 73604027
Jorunn Anne Bush Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22995939
Julia Gjertsen Rådgiver Styring og fellestjenester 22995961
Juned Akhtar Senioringeniør Tilsyn 22995962
Katherine Hui Senioringeniør Tilsyn 22995912
Kemal Zulovic Seniorrådgiver Markedsovervåking 22995958
Kjersti C. Roan Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 22995902
Knut Søetorp Senioringeniør Tillatelser 22995952
Kristoffer J. Eikeland Avdelingsdirektør Tillatelser 22995929
Kuno Lundkvist Senioringeniør Tilsyn 22995934
Kåre Bøklepp Seniorrådgiver Tilsyn 22995935
Lucie Bassetto Senioringeniør Tillatelser 22995963
Marites Santos Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 22995942
Mette Mjelstad Seniorrådgiver Tilsyn 22995951
Mona Ljunggren Avdelingsdirektør Markedsovervåking 22995936
Monica E. Wibecan Rådgiver Styring og fellestjenester 22995906
Nina Einarsen Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 22995918
Ronny Andersen Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 22995910
Ronny Angel Løvstad Overingeniør Tillatelser 73604026
Selma Wiik Thorén Førstekonsulent Markedsovervåking 22995926
Solfrid R. Kristoffersen Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22995943
Ståle Solli Senioringeniør Tillatelser 22995967
Tarjei Kvalø Senioringeniør Tillatelser 22995911
Terje Owrehagen Rådgiver Regelverk og internasjonalt 22995959
Thomas Haneborg Seniorrådgiver Tilsyn 22995949
Tobias Putner Overingeniør Tillatelser 22995957
Tom Helsinghof Seniorrådgiver Tilsyn 22995923
Tom Refsum Aatlo Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22995938
Tomas H. Steinarsson Førstekonsulent Tillatelser 22995966
Tone Gotheim Seniorrådgiver Markedsovervåking 22995948
Tore Grefsrud Seniorrådgiver Styring og fellestjenester 22995956
Toril Elsa Torp Rådgiver Markedsovervåking 22995915
Torunn Kvam Senioringeniør Tilsyn 73604029
Trond Østerås Senioringeniør Tilsyn 73604023
Øystein Ravik Avdelingsdirektør Tilsyn 22995907