Ansatte i Statens jernbanetilsyn

Finn navn, telefonnummer og arbeidsoppgavene til ansatte i Statens jernbanetilsyn (SJT) i Oslo og Trondheim.

Publisert: 29.08.2016   Endret: 02.07.2019

Navn Stilling Avdeling Telefon
Akhtar, Juned Senioringeniør Tilsyn 22 99 59 62
Andersen, Ronny Seniorrådgiver, controller Styring og fellestjenester 22 99 59 10
Andresen, Tonje Merete Seniorrådgiver Markedsovervåking 22 99 59 27
Bauer, Ilsabé Senioringeniør Tilsyn 22 99 59 53
Bengtsson, Jan-Petri Senioringeniør Tillatelser 73 60 40 27
Berg, Thea Rådgiver Regelverk og internasjonalt 22 99 59 54
Bjørnsen, Marte Steinsund  Seniorrådgiver  Regelverk og internasjonalt  73 60 40 35 
Bruun, Arild  Seniorrådgiver – revisjonsleder  Tilsyn  22 99 59 32 
Bush, Jorunn Anne  Seniorrådgiver internasjonal koordinering Regelverk og internasjonalt  22 99 59 39 
Bøen, Jan  Tilsynsleder taubane og fornøyelsesinnretning  Tilsyn 73 60 40 22 
Bøklepp, Kåre  Seniorrådgiver ulykkesstatistikk Tilsyn  22 99 59 35 
Corneliussen, Trine L.  Seniorrådgiver  Styring og fellestjenester 22 99 59 26 
Dahl-Nilsen, Karianne Avdelingsdirektør Regelverk og internasjonalt 22 99 59 13
Eie, Erik  Senioringeniør jernbanedrift Tillatelser  22 99 59 25 
Eikeland, Kristoffer J.  Avdelingsdirektør Tillatelser  22 99 59 29 
Einarsen, Nina  Seniorrådgiver Styring og fellestjenester  22 99 59 18 
Flateng, Vigdis  Seniorsekretær  Styring og fellestjenester  22 99 59 33 
Furunes, Bente  Seniorsekretær  Styring og fellestjenester  73 60 40 33 
Gjertsen, Julia Førstekonsulent Styring og fellestjenester 22 99 59 61
Gotheim, Tone  Seniorrådgiver  Markedsovervåking 22 99 59 48 
Granbo, Maja Dyrkorn Førstekonsulent Tillatelser 73 60 40 28
Grefsrud, Tore  Seniorrådgiver IT Styring og fellestjenester  22 99 59 56 
Grøn, Ine Ancher  Senioringeniør  Tillatelser  22 99 59 19 
Hagbø, Geir  Senioringeniør  Tillatelser  22 99 59 46 
Haneborg, Thomas Seniorrådgiver Tilsyn 22 99 59 49
Helmersen, Hanne  Seniorrådgiver  Styring og fellestjenester 22 99 59 30 
Helsinghof, Tom Seniorrådgiver Tilsyn 22 99 59 23
Hilton, Harald  Seniorrådgiver  Regelverk og internasjonalt  22 99 59 24 
Hui, Katherine  Senioringeniør  Tilsyn  22 99 59 12 
Høgden, Camilla  Seniorrådgiver økonomi Styring og fellestjenester 73 60 40 34 
Iversen, Anne-Kristin  Seniorsekretær  Styring og fellestjenester  22 99 59 14 
Jansen, Are Underdal  Arkivleder  Styring og fellestjenester  22 99 59 47 
Jensen, Geir Martin  Tilsynsleder taubane og fornøyelsesinnretning  Tillatelser  73 60 40 21 
Johnsen, Ellen Kjeld Seniorrådgiver Regelverk og internasjonalt 22 99 59 44
Kristoffersen, Solfrid R.  Seniorrådgiver  Regelverk og internasjonalt  22 99 59 43 
Ljunggren, Mona  Avdelingsdirektør Markedsovervåking  22 99 59 36 
Lorås, Eskil Tilsynsleder taubane og fornøyelsesinnretning Tilsyn 73 60 40 25
Lundkvist, Kuno  Senioringeniør – revisjonsleder Tilsyn  22 99 59 34 
Løvstad, Ronny Angel Tilsynsleder taubane og fornøyelsesinnretning Tillatelser 73 60 40 26
Mjelstad, Mette  Seniorrådgiver togframføring Tilsyn  22 99 59 51 
Monsø, Bjørnar  Tilsynsleder taubane og fornøyelsesinnretning  Tilsyn  73 60 40 32 
Nøkland, Ingrid Knudsen Rådgiver arkiv og innkjøp Styring og fellestjenester 22 99 59 20
Owrehagen, Terje  Rådgiver  Regelverk og internasjonalt  22 99 59 59 
408 58 927
Popa, Bogdan  Senioringeniør  Tillatelser  22 99 59 17 
Putner, Tobias Overingeniør Tillatelser 22 99 59 57
Ramstad, Jon Loge Seniorrådgiver Markedsovervåking 22 99 59 41
Ravik, Øystein  Avdelingsdirektør  Tilsyn  22 99 59 07 
Reiersøl-Johnsen, Erik Ø.  Direktør    22 99 59 01 
Roan, Kjersti C.  Rådgiver arkiv Styring og fellestjenester  22 99 59 02 
Rognes, Ingunn Diex Seniorrådgiver Tillatelser 22 99 59 31
Rukke, Ida Valen Seniorrådgiver Tilsyn 22 99 59 40
Saldivar, Alejandro Avdelingsdirektør Styring og felllestjenester 22 99 59 55
Samstad, Geir-Rune Senioringeniør – revisjonsleder Tilsyn  22 99 59 28 
Santos, Marites  Seniorrådgiver lønn og regnskap  Styring og fellestjenester  22 99 59 42 
Stordahl, Liz Anette  Senioringeniør  Tillatelser  22 99 59 11 
Strutz, Emma Margrethe Førstekonsulent Styring og fellestjenester 22 99 59 50
Søetorp, Knut  Senioringeniør  Tillatelser  22 99 59 52 
Thalberg, Hege G.  Senioringeniør  Tillatelser  22 99 59 21 
Thorsvik, Elisabeth  Seniorrådgiver HR Styring og fellestjenester  22 99 59 45 
Toft, Heidi K. Senioringeniør Tillatelser 22 99 59 08
Torp, Toril Elsa Rådgiver Markedsovervåking 22 99 59 15
Tvetene, Ingrid Eline Stranna Rådgiver Styring og fellestjenester 22 99 59 09
Wibecan, Monica Rådgiver Styring og fellestjenester 22 99 59 06
Zulovic, Kemal  Seniorrådgiver  Markeds-
overvåking 
22 99 59 58 
Østerås, Trond  Senioringeniør  Tilsyn  73 60 40 23 
Østgård, Jørn Inge Seniorrådgiver – IKT-sikkerhet Tilsyn 22 99 59 60
Aatlo, Tom Refsum  Seniorrådgiver  Regelverk og internasjonalt  22 99 59 38