Statens jernbanetilsyn tar i bruk eFormidling

Virksomheter Statens jernbanetilsyn kommuniserer med vil heretter motta post i Altinn.

Publisert: 20.09.2018   Endret: 20.09.2018

eFormidling gjør det mulig å kommunisere enkelt og sikkert med virksomheter uten å måtte ta hensyn til om mottakeren er en privat eller offentlig virksomhet.

Meldinger fra Statens jernbanetilsyn til en virksomhet vil komme i Altinns meldingsboks. Virksomheter som får post i Altinn vil da få et varsel om mottatt post. Varselet blir sendt til oppgitt varslingspunkt hos virksomheten, som oftest daglig leder.

For å sikre at posten kommer til riktig person, må roller og rettigheter i Altinn være korrekt satt opp. Hver enkelt virksomhet er ansvarlig for å sette opp rettigheter og roller.

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.

Virksomheter som er registrert i enhetsregisteret kan ikke reservere seg mot å motta meldinger i Altinn.