Saksbehandling sommeren 2020

På grunn av ferieavvikling kan saksbehandling i Statens jernbanetilsyn ta noe lengre tid enn normalt.

Publisert: 25.06.2020   Endret: 25.06.2020

Lavere bemanning i juli og deler av august kan innebære at enkelte saker vil få lengre behandlingstid enn normalt.