Presentasjon fra bransjemøte om sikkerhetskultur

Se presentasjonen om sikkerhetskultur fra bransjemøte for taubanevirksomheter og virksomheter med fornøyelsesinnretninger.

Publisert: 10.01.2020   Endret: 10.01.2020

Geir Ove Venemyr holdt foredrag om sikkerhetskultur i SJTs lokaler, januar 2020.Geir Ove Venemyr.God sikkerhetsstyring er viktig for beredskapen i en virksomhet, men gode systemer virker ikke optimalt før de ansatte tenker på sikkerhet i hverdagen. Hvordan oppfatter de risiko? Hvordan handler de og hvordan kommuniserer de med hverandre? Summen av de ansattes kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd blir til sikkerhetskultur.

På bransjemøtet 10. januar snakket foredragsholder Geir Ove Venemyr fra Høgskolen i Innlandet om verdien av å ha en god sikkerhetskultur. Venemyr brukte eksempler fra sin bakgrunn i blant annet Forsvaret til å snakke om mye av det som utgjør en god sikkerhetskultur: påvirkning, tillit, åpenhet, kommunikasjon, innflytelse, kompetanse, holdninger, læring og hva du i din rolle kan bidra med for å forbedre sikkerhetskulturen i virksomheten.

Sikkerhetskultur er også ytringskultur. Venemyr snakket om verdien av å si fra om uønskede hendelser i virksomheten. Mest mulig kunnskap om uønskede hendelser gir et bedre grunnlag for å ta beslutninger som kan styrke beredskapen i virksomheten.

PDF-ikon.  Last ned presentasjonen om sikkerhetskultur.