Møt våre ansatte

Noen av våre medarbeidere forteller om hvordan det er å jobbe i SJT.

Publisert: 23.10.2018   Endret: 08.01.2020

Katherine Hui.

Tom R. Aatlo.

Tonje Merete Andresen.

Katherine Hui

Rolle i SJT:
Senioringeniør i avdelingen for tilsyn.

Utdanning:
Sivilingeniør med spesialisering HMS.

Hvordan ser arbeidsdagen ut?
Det er en varierende hverdag. Det er en del selvstendig arbeid, men samtidig er jeg avhengig av samarbeid med kollegaer. Hverdagen kan bestå av møtevirksomhet internt og eksternt, å vurdere ulike systemer og ulike saksbehandlinger – som å følge opp uønskede hendelser og havarikommisjonsrapporter.

Hvordan får du brukt utdanningen?
Jeg får brukt den til å løse ulike oppgaver, for eksempel å vurdere og ha sikkerhetsforståelse av ulike systemer.

Hva er det beste med å jobbe i SJT?
Godt arbeidsmiljø og varierte oppgaver.

Tom Refsum Aatlo

Rolle i SJT:
Seniorrådgiver i avdelingen for regelverk og internasjonalt arbeid.

Utdanning:
Juridisk embetseksamen og et grunn- og mellomfag i kriminologi.

Hvordan ser arbeidsdagen ut?
Den består ofte av prosjektmøter, selvstendig arbeid med regelverksutvikling og ulike former for juridisk kvalitetssikring.

Hvordan får du brukt utdanningen?
Som jurist får jeg brukt mange sider av utdanningen. Et stort og komplekst regelverk gir mange faglige utfordringer.

Hva er det beste med å jobbe i SJT?
At det er ordnede forhold, utbredt samarbeid mellom ulike profesjoner og ikke minst svært gode kollegaer.

Tonje Merete Andresen

Rolle i SJT:
Seniorrådgiver i avdelingen for markedsovervåking, med ansvar for regulering av infrastrukturavgifter.

Utdanning:
Mastergrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

Hvordan ser arbeidsdagen ut?
Jeg arbeider med å følge opp arbeidet Bane NOR gjør med avgifter for bruk av infrastruktur. Jeg vurderer om infrastrukturavgiftene oppfyller krav i regelverket og er satt i henhold til samfunnsøkonomiske prinsipper.

Hvordan får du brukt utdanningen?
Jeg får brukt den i svært stor grad ved at samfunnsøkonomiske prinsipper er gjenspeilet i regelverket for infrastrukturavgifter.

Hva er det beste med å jobbe i SJT?
Infrastrukturavgifter ble innført på hele jernbanenettet først i 2017, og er derfor ganske nytt i Norge. Avgifter er et virkemiddel for å oppnå effektiv utnyttelse av infrastrukturen. Jeg synes det er spennende å være med å påvirke utviklingen av avgiftene på dette tidlige stadiet.